Vad ingår i en service/Hotell?
 
Service

Rengöring/tvätt
Uppdatering av programmvara
*Byte knivar
*Batterifuktionstest (autocheck)
Underhållsladdning
Test av säkerhetsfunktioner
Vinterförvaring
Hämntning & lämning av klipparen
  
   1495:-
 
Hotell

Vinterförvaring
Underhållsladdning
Hämntning & lämning av klipparen

   1000:-
  
* Kostnad Batteri & kniv tillkommer om det behövs bytas.