Vad ingår i en Hotell/Service?
 

I en Liten ingår det          1495:-


- Vinterförvaring 
- Underhållsladdning 
- Tvätt & rengöring av klipparen 

I en Mellan ingår det     1995:-

- Vinterförvaring 
- Underhållsladdning
- Tvätt & rengöring av klipparen
- *Byte av kniv/förslitningsprodukter
- Uppdaterar din progamvara till den senaste

I en Stor ingår det         2995:-

- Vinterförvaring
- Underhållsladdning
- Tvätt & rengöring av klipparen
- *Byte av kniv/förslitingsprodukter 
- Uppdaterar din programvara till den senaste
- Hämtning & avlämning av klipparen inom 4 mil


* Kostnad tillkommer om knivar/förslitningsprodukter behövs bytas ut.