Vi är certifierade värmepumpsinstallatörer enligt kategori II, köldmedieförordningen. Denna certifiering är nödvändig för installation och service!

Läs om certiiering för värmepumps-installatörer
här!