Vi är certifierade värmepumpsinstallatörer enligt Kategori II, Köldmedieförordningen. Denna certifiering är nödvändig för installation och service!

Länkar
Läs om certiiering för värmepumps-installatörer
här!