Installation & service

Vi installerar och servar luftvärmepumpar.

Tänk på att ROT-avdrag är möjligt vid installation och service.

Kontakta gärna oss om du behöver hjälp med detta!
Våra kontaktuppgifter hittar du här!


Vi är certifierade värmepumpsinstallatörer enligt Kategori II, Köldmedieförordningen. Denna certifiering är nödvändig för installation och service!

Länkar

Läs om certiiering för värmepumpsinstallatörer här!